Божидар
Божанов
CEO @ LogSentinel
Божидар Божанов
CEO @ LogSentinel
За лектора

Божидар е софтуерен инженер и архитект с 15 години опит, както и основател на ЛогСентинел - компания за информационна сигурност и защита на данните. Експерт и бивш съветник по въпросите на електронно управление, той е съавтор на законопроекти и стратегически документи. Чест лектор е на технологични конференции на разнообразни теми, свързани с програмиране, информационна сигурност, електронно управление, отворени данни. Божидар е автор на популярен технически блог, както и създател на алгоритъм за композиране на музика. Той е бивш състезател по математическа лингвистика, а в момента е член на журито на Международната олимпиада по лингвистика.

За лекцията
Дигитален Пърл Харбър и защо информационната сигурност е много важна

Ще разгледаме темата защо нивото на информационна сигурност е важно не само за конкретната организация, а за развитието на дигиталното ни общество като цяло. Има ли дигитален "Пърл Харбър" и нужно ли е да има голямо катастрофално събитие с физически щети, за да осъзнаем, че строим дигитално бъдеще върху несигурни основи. Презентацията ще съдържа и технологична конкретика за това какво и как можем да подобрим в системите, които създаваме и ползваме.

Регистрирай се