Иван
Господинов
Експерт по цифрово образование @ Образование без раници
Иван Господинов
Експерт по цифрово образование @ Образование без раници
За лектора

Иван е представител на дигиталната образователна платформа Khan Academy за България, предлагаща напълно безплатни видео уроци, упражнения и инструменти за ученици, учители и родители. Също така той е председател на управителния съвет и член на екипа на сдружение „Образование без раници“, което има за цел да локализира безплатни и качествени дигитални образователни услуги и ресурси на български език. Завършил е Философия и социални науки в Лайпцигския университет, а понастоящем е докторант по Философия на образованието в Католическия университет на Айхщат–Инголщат. Междувременно преподава философия и немски език в „СофтУни Светлина“.

За Иван преподаването е аналитична дейност, която го подтиква да се обогатява постоянно, за да бъде успешен в академичната си работа. Според него задачата на учителя е да анализира какво е научимо за учениците му към даден момент и да планира обучението така, че учениците да учат чрез обективни критерии и без наслагване на пропуски. През 2016 г. получава награда за иновации в образованието на ICT Media и е включен в списъка на Форбс България „30 под 30“. В същата година участва на конференция в Европейския парламент за дигиталното образование и допринася с главата „Дигитална грамотност“ към наръчника „Как да развиваме умения на 21-ви век в час“, издаден от фондация „Заедно в час“.

За лекцията
Как данните изкривяват образованието?

Наличието на все повече данни от използването на образователен софтуер при съвременните ученици влияе и на промените в моделите на преподаване. В някои случаи обаче, въвеждането на технологии може да доведе до понижаване на резултатите на учениците. В лекцията си Иван Господинов ще изложи някои съвременни академични критики към използването на дигитални инструменти и т.н. datafication на образованието. Кога една дигитална образователна среда подпомага самостоятелното учене и кога опростява обучителния процес и понижава качеството му? Какви принципи трябва да възприема един образователен софтуер, за да отговаря на критериите за качествено образование?

Регистрирай се